SERVICES

Sila Rujuk Panduan dan Kriteria Permohonan lesen di Menu Panduan Pelesenan di Sistem MyLesen MPOB

  • MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KB)
  • KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KS)
  • PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT (UK)
  • KATEGORI MAKMAL (LB)
  • MENGANGKUT MINYAK SAWIT (TL)