TRADING

Sila Rujuk Panduan dan Kriteria Permohonan lesen di Menu Panduan Pelesenan di Sistem MyLesen MPOB

  • PENIAGA ANAK BENIH SAWIT (DN)
  • PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)
  • PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)
  • PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)
  • PENIAGA ISIRONG SAWIT (DK)
  • PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)
  • PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)
  • PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)
  • PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)