PEKELILING PENGUATKUASAAN MPOB

TAHUN 2024

1 PK (EL) MPOB 01/2024 Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen Mandatori Penggunaan Sawit Intelligent Management System (SIMS) CF, CM, DA, DF, DK, DL, DM, DN, DT, KS, LB, MF, PM, PX, RF, UK &TL

TAHUN 2023
1 PK (EL) MPOB 01/2023 Penguatkuasaan Penggunaan Garis Panduan Amalan Perniagaan Buah Kelapa Sawit (Edisi Kedua) Sebagai Syarat Lesen Kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) dan Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) DF & MF
2         - Makluman Larangan Urusniaga Buah Relai Secara Berasingan Daripada Tandan Segar SH, ET, DF & MF
TAHUN 2022
Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1 -

Pengemukaan Maklumat Berkala di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005: Kaji Selidik Keterdapatan dan Penggunaan Biojisim di Sektor Perladangan Kelapa Sawit Malaysia

ET
2 PK (EL) MPOB 02/2022

Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF): Pemakluman Penutupan Operasi Kilang Buah Kelapa Sawit

MF
3 -

 

Makluman Penggunaan Harga Pertengahan Bulan Atau Harga Mingguan Minyak Sawit Mentah Semasa Menentukan Harga Belian Buah Kelapa Sawit

 

MF, DF, ET & SH

 

4 PK (EL) MPOB 03/2022 Tarikh Baru Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Dalam Kategori Kilang Penapis (RF), Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM): Keselamatan Makanan dan Minyak Sawit yang Berkualiti RF, PX, PM
TAHUN 2021
Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1 PK (EF) MPOB 01/2021 Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (SES) (PINDAAN) 2021 ke atas Pemegang Lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) dan Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF) MF, CF
2 PK (EL) MPOB/01/2021 Pelaksanaan Kriteria Baharu Permohonan Tambahan Data Pemprosesan (Throughput) Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) MF
3 PK (EL) MPOB 02/2021 Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN), Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS), Penghasil Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit (NT), Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN); dan Peniaga Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit (DT) iaitu Penguatkuasaan Penggunaan Borang Akuan Jualan dan Penerimaan Bahan Tanaman Kelapa Sawit NN, NS, NT, DN, DT
4 PK (EL) MPOB 03/2021 Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen yang dikenakan bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN); Pengecualian Penjualan Anak Benih Kelapa Sawit Berumur Kurang Daripada 10 Bulan Daripada Tapak Semaian (NN) Kepada Tapak Semaian (NN) yang Lain NN
5 PK (EL) MPOB 04/2021 Penguatkuasaan Tambahan Kriteria Permohonan Lesen dan Syarat Lesen yang dikenakan bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN); Mandatori Pensijilan Code Of Good Nursery Practice For Oil Palm Nurseries (CoPN) NN
TAHUN 2020
Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1 Pk (EL) MPOB 01/2020 Penguatkuasaan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Dalam Kategori Peniaga Minyak Sawit (DL): Pindaan "Kod Amali Bagi Pembungkusan Minyak Masak Berasaskan Olein Sawit". DL
2 Pk (EL) MPOB 02/2020 Penangguhan Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM): Spesifikasi Kualiti Untuk Minyak Sawit Mentah Bagi Kualiti Standard Klorin (Cl) – Pekeliling Penguakuasaan Pelesenan MPOB 01/2019 [Pk (EL) MPOB 01/2019] bertarikh 30 Oktober 2019. PX dan PM
3 Pk (EL) MPOB 03/2020 Penangguhan dan Tarikh Baru Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF), Kilang Penapis (RF), Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM): Keselamatan Makanan dan Minyak Sawit yang Berkualiti MF, RF, PX dan PM
TAHUN 2019

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2019 Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen Yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF), Kilang Penapis (RF), Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM): Keselamatan Makanan dan Minyak Sawit yang Berkualiti MF, RF, PX dan PM (3-MCPDE)
2. Pk (EL) MPOB 02/2019 Penguatkuasaan Tambahan Kriteria Permohonan Lesen dan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Dalam Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF), Estet (ET), dan Kebun Kecil (SH): Mandatori Pensijilan Minyak Sawit Mampan (MSPO) MF, ET dan SH
3. Pk (EL) MPOB 03/2019 Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2019 ke atas Pemegang Lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) dan Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF) MF dan CF
TAHUN 2017

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2017 Perlaksanaan Kriteria Permohonan Lesen MPOB yang Ditambahbaik Bagi Kategori: I. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF); dan II. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB). DF dan MB
TAHUN 2016
Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1 Pk (EL) MPOB 01/2016 Pembatalan Penangguhan Sementara Import Minyak Sawit – Pk (EL) MPOB 1/2015 PM (CPO).
2 Pk (EL) MPOB 02/2016 Perlaksanaan Kriteria Baru Permohonan Lesen MPOB Semua kategori.
3 Pk (EL) MPOB 03/2016 Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen Yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen Kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit dan Kilang Buah Kelapa Sawit di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 DF dan MF
4 Pk (EL) MPOB 04/2016 Penguatkuasaan Pengemukaan Maklumat Berkala Bagi Pemegang Lesen Kategori Estet di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 ET
TAHUN 2015

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2015

(Dibatalkan)

Penangguhan Sementara Import Minyak Sawit PM (CPO).
TAHUN 2014

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2014 Penguatkuasaan Penggunaan e-MPOB L3 Secara Elektronik dalam Sistem Pemantauan Sawit MF, CF, RF, KS, DL dan TL
TAHUN 2012

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2012 Penguatkuasaan “Code of Good Nursery Practice for Oil Palm Nurseries” Sebagai Syarat Lesen Bagi Kategori Tapak Semaian di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 NN
2. Pk (EL) MPOB 02/2012

(Ditangguhkan)

Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Estet dan Kebun Kecil di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 ET dan SH
3. Pk (EL) MPOB 03/2012 Penangguhan Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Estet dan Kebun Kecil – Pekeliling Penguatkuasaan (Pelesenan) Pk (EL) MPOB 02/2011 Bertarikh 15 Jun 2011 ET dan SH
TAHUN 2011

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2011 Penguatkuasaan Peraturan- Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) (Pindaan) 2011 – Pelesenan Aktiviti Mengalih Minyak Sawit TL
2. Pk (EL) MPOB 02/2011

(Ditangguhkan)

Penguatkuasaan Pindaan dan Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 DF
3. Pk (EL) MPOB 03/2011 Penangguhan Penguatkuasaan Syarat Lesen Tambahan Kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) – Pekeliling Penguatkuasaan (Pelesenan) Pk (EL) MPOB 02/2011 Bertarikh 15 Julai 2011 DF
TAHUN 2010

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 03/2010 Penguatkuasaan Pengemukaan Maklumat Berkala Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 MF
TAHUN 2009

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2009 Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) (Pindaan) 2009 ke atas Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) dan Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF) MF dan CF
2. Pk (EL) MPOB 02/2009 Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan ke atas Kategori Pengimport Keluaran Kelapa Sawit PM
3. Pk (EL) MPOB 03/2009

(Dibatalkan)

Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen yang Dikenakan Bagi Pemegang Lesen dalam Kategori Tapak Semaian di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 NN
TAHUN 2008

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EQ) MPOB 01/2008 Pelaporan Surat Bantahan (Protest Letter) Secara Elektronik UK
2. Pk (EF) MPOB 02/2008 Maklumat Mengenai Gunatenaga di Sektor Perusahaan Perladangan dan Komoditi ET, MF, RF, CF, CM dan KS.
3. Pk (EF) MPOB 03/2008
Melaporkan kepada Lembaga Kontrak yang Dibatalkan (Cancelled Contract), Kontrak Dimungkiri (Defaulted Contract) dan Kontrak Bagi Jualan & Belian Semula (Buy & Sell Back Contract) MF, RF dan PX.
4. Pk (EF) MPOB 04/2008 Maklumat Mingguan Keluaran Kelapa Sawit MF, RF, CM dan KS.
TAHUN 2007

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2007 Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan ke atas Kategori Makmal LB
2. Pk (EQ) MPOB 02/2007 Pekeliling Penguatkuasaan MPOB untuk Pindaan/ Kemaskini Maklumat Pengisytiharan Mutu Eksport (MPOB Q1) untuk Keluaran Oleokimia Secara Elektronik DM, PX DAN CM.
3. Pk (EQ) MPOB 03/2007 Pekeliling Penguatkuasaan MPOB untuk Pindaan/ Kemaskini Maklumat Pengisytiharan Mutu Eksport dan Import (MPOB Q1, MPOB Q2) untuk Keluaran Kelapa Sawit Secara Elektronik PM DAN PX.
4. Pk (EL) MPOB 04/2007 Tambahan Syarat Lesen yang Dikenakan ke atas Kategori Peniaga Minyak Sawit DL
5. Pk (EL) MPOB 05/2007 Pindaan Syarat Lesen Bagi Kategori Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) UK
6. Pk (EF) MPOB 06/2007 Bekalan Minyak Masak di Pasaran Tempatan RF dan DL (Pembungkus Minyak Masak)
7. Pk (EF) MPOB 07/2007 Larangan Pembakaran Terbuka ET
8. Pk (EF) MPOB 08/2007 Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) (Buah Kelapa Sawit) 2007 ke atas Kategori Estet ET
9. Pk (EF) MPOB 09/2007 Penguatkuasaan Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) (Buah Kelapa Sawit) (Pindaan) 2007 ke atas Kategori Estet ET
TAHUN 2006

 

Bil. No. Pekeliling Tajuk Kategori Terlibat
1. Pk (EL) MPOB 01/2006 Syarat Lesen Khusus yang Dikenakan ke atas Kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit Bagi Koperasi yang Dilesenkan dalam Rancangan FELDA DF
2. Pk (EQ) MPOB 02/2006 Pekeliling Penguatkuasaan MPOB Penghantaran Maklumat Penyata Bulanan MPOB (EL) LB4 (QC/CL/1) Secara Elektronik LB
3. Pk (EQ) MPOB 03/2006 Pekeliling Penguatkuasaan MPOB untuk Penghantaran Maklumat Pendaftaran Kontrak dan Pengisytiharan Mutu Eksport (MPOB Q1) untuk Keluaran Oleokimia Secara Elektronik DM, PX dan CM.
4. Pk (EL) MPOB 04/2006

(Dibatalkan)

Penguatkuasaan Garis Panduan Penyediaan Tapak Semaian Anak Benih Kelapa Sawit Sebagai Syarat Lesen Khusus yang Dikenakan ke atas Kategori Tapak Semaian NN